280000 SEK

Besparing i rekryteringskostnader

750 h

färre spenderade timmar

90 %

av kandidater rekommenderar Tengai

Gävle kommun, utvecklar en effektivare kompetensförsörjningsstrategi och använder flera olika HR-tech-lösningar för att automatisera sin rekryteringsprocess. Deras största rekryteringsutmaning är att hantera stora volymer av sökande, bygga upp talangpooler och engagera kandidater under hela processen. Genom att hålla fokus på digitalisering och skapa en snabb process för både kandidater och rekryterare, utmanar Gävle kommun framgångsrikt traditionella rekryteringsmetoder och visar hur AI ökar kvaliteten i rekryteringen.

Idag är Tengai en del av ett pilotprojekt där flera rekryterare på kompetensenheten testar mjukvara och AI-verktyg för att bedöma behovet av dem. I dagsläget implementerar Gävle kommun Tengai för att screena sökande för volymrekryteringar och vikariat. Hittills har piloten bidragit till att skapa en mer positiv kandidatupplevelse och att positionera Gävle kommun som en innovativ kommun.

Kandidatfeedback: Bekvämt och rättvist

Kandidaterna gillar framförallt att den digitala Tengai-intervjun kan genomföras var som helst, säger Patrik Reman som är enhetschef för kompetensförsörjningsenheten på Gävle kommun.

– När vi försökte gå tillbaka till fysiska intervjuer märkte vi att kandidater faktiskt föredrar digitala intervjuer överlag. Många sökande tycker att speciellt den första intervjun kan vara digital eftersom de vill ha tid att fundera över hur intresserade de egentligen är av tjänsten.

"Tengai gjorde det lättare för oss, bättre för kandidaten och kvalitetssäkrade processen samtidigt. Jag ser många möjligheter inom HR just nu och hur AI kan hjälpa oss att bearbeta stora datamängder."

Patrik Reman, Enhetschef HR, kompetensförsörjningsenheten, Gävle kommun

Den kandidatrespons Gävle kommun har samlat in visar på att de sökande känner sig trygga på grund av Tengais objektiva frågor och förhållningssätt.

– Det som kandidater uppskattar överlag, just med Tengai, är att de känner att de bara blir bedömda för svaren. Inte vilka kläder de har på sig, hur det ser ut i rummet där de sitter eller om de stakar sig för att de är lite nervös. Sådana saker som jag kan vara väldigt nervösa och stressad för under en intervju med människor. Det blir man inte alls på samma sätt hä. Med Tengai kan vissa vara lite nervös för tekniken under de första två frågorna men sedan så känner man att det är bara mina svar som är viktiga här.

 • Jag gillade att Tengai inte hade förutfattade åsikter om ålder och kön

  Anonym kandidat

 • Det var jätteskönt att ha en intervju fri från stress

  Anonym kandidat

 • Väldigt smidigt och jag kände mig bekväm

  Anonym kandidat

 • Det var faktiskt en riktigt rolig och annorlunda upplevelse

  Anonym kandidat

Automatiserad screeningprocess

Gävle kommun använder Tengai för att identifiera de kandidater som passar bäst för rollen. Genom att använda en validerad metod bevisad för att korrekt bedöma kandidater, kan de göra ett datadrivet, första kandidaturval. Processen är följande:

 1. Kandidater skickar en anonym ansökan
 2. Tengai kontaktar automatiskt sökande som schemalägger screeningintervjun tillsammans med kandidaten
 3. Kandidater genomför den digitala intervjun med Tengai
 4. Rekryterare på Gävle kommun får en datadriven kandidatbedömning
 5. HR-chef genomför personliga intervjuer med slutkandidater för att säkerställa motivation och drivkraft

Redo att komma igång?

Boka en genomgångsdemo idag.

Fler success stories