Hur det fungerar

Kandidatutvärderingar har utvecklats

En av de största rekryteringsutmaningarna för vilket företag som helst är att utvärdera kandidater på ett effektivt och engagerande sätt. Målet med kandidatutvärderingsprocessen vid rekrytering är att samla in kandidatdata, sålla igenom hundratals, eller till och med tusentals, CV:n för att identifiera de bästa kandidaterna, främja mångfald i kandidatpoolen och genomföra rättvisa anställningspraxis. Trots att utvärderingsfasen är en kritiskt viktig del av rekryteringsprocessen är den också tidskrävande och kan vara tråkig för rekryterare.

Vi presenterar Tengai

Tengai är utvecklad för att effektivisera screeningfasen och guida kandidater genom en strukturerad urvalsintervju för att kunna samla in svar. Med Tengais strukturerade intervjudata kan du snabbt jämföra tillgängliga kandidaters personlighetsanpassning och enkelt identifiera de rätta kandidaterna att ha personliga intervjuer med. Samtidigt som du skapar en bättre kandidatupplevelse. Tengai avataren fungerar som gränssnitt mellan vår rekryteringsplattform, Tengai Recruiting Hub, och vår kandidatplattform, Tengai Talent Hub.

Tengai-with-products-min

Så sparar Tengai dig både tid och pengar

Processen

1. Anpassa ditt uppdrag

Skapa ditt uppdrag, lägg till klassiska urvalsfrågor anpassade för olika roller och anpassa personlighetskategorierna. Genom att välja vilka personlighetsegenskaper du anser vara betydelsefulla för den aktuella rollen kommer du att få mer specifik intervjuanalys.

2. Låt Tengai guida kandidater genom en strukturerad urvalsintervju

Tengai ger kandidaterna möjligheten att göra urvalssamtalet på sina egna villkor. Antingen omedelbart vid ansökan eller vid en senare tidpunkt. Vår plattform anpassar sig smidigt till både mobila och stationära enheter, utan nedladdningar eller väntetider. Tengai ger alltid kandidaterna möjlighet att genomföra en testintervju och skickar personlig feedback till varje sökande för att säkerställa en engagerande kandidatupplevelse.

Den strukturerade intervjuramverket mäter kandidatens färdigheter, tidigare beteende och kompetenser och inkluderar klassiska urvalsfrågor som du har valt. Modellen utvecklades av ett diversifierat team av HR-proffs med över 20 års erfarenhet av opartisk rekrytering och har validerats av psykometriker för att objektivt mäta framtida arbetsprestation.

Tengai har tränats för att ha mänskliga egenskaper och utövar "mänskliga" signaler, som att nicka, blinka och lyssna. Vår AI använder naturlig språkförståelse (NLU) vilket ger den förmågan att förstå och tolka mänskligt språk som det talas. För att säkerställa en rättvis bedömning genomför Tengai "blinda intervjuer" och har ingen åtkomst till kandidaternas personuppgifter och använder sig inte av ansiktsigenkänningsprogramvara för att undanröja eventuell diskriminering baserad på utseende. Samtalet är tillgängligt på både engelska och svenska

3. Få en vetenskaplig shortlist

När den första intervjun är genomförd får du tillgång till en shortlist där du snabbt kan jämföra tillgängliga kandidaters personlighetsanpassning. Den strukturerade datan gör det enkelt att identifiera de rätta kandidaterna att ha personliga intervjuer med. Gå djupare in i dina kandidaters potential och hur varje sökande matchar de valda personlighetskategorierna. Lyssna på kandidaternas svar, i en spellista-format, och lär dig hur de hanterat specifika situationer. Att lägga till, ta bort eller ändra urvalsfrågor eller justera dina parametrar görs enkelt i Tengai Recruiting Hub.

Vad tycker kandidaterna?

80 %

anser att Tengai minskar risken för diskriminering

90 %

anser att Tengai förbättrar anställningsprocessen

90 %

skulle vilja intervjuas av Tengai igen

Låt Tengai sköta den initiala screeningen av dina kandidater

Med Tengai vid din sida kan du jämföra och selektera kandidater baserat på kompetenser och eliminera fördomar från urvalsprocessen.

Ökad effektivitet

Med Tengais kan du automatisera administrativa uppgifter, som att schemalägga intervjuer och snabbt ge feedback till kandidater.

Förbättrad kandidatupplevelse

Trots att det är en virtuell intervju minskar Tengai kandidatens stress genom en guidad urvalsintervju som är helt opartisk.

Objektivt och rättvist

Tengai genomför strukturerade intervjuer och ser till att alla kandidater får samma frågor på samma sätt, vilket minskar risken för fördomar i urvalsprocessen.

Höjd kvalitet på rekryteringar

Tengais intervjuprocess hjälper till att du samlar in rätt data och kan säkerställa att du väljer de mest kvalificerade och lämpliga kandidaterna för jobbet.

Säkert

Tengai är validerad av psykometriexperter, GDPR-kompatibelt och följer etiska AI principer 

Kostnadsbesparingar

Med snabbare rekrytering och högre kvalitativa resultat kan du betydligt minska de övergripande kostnaderna för din rekryteringsprocess.

Boka en demo

Med Tengai, minskar du risken för dåliga rekryteringsbeslut. Boka ett möte för att lära dig mer hur Tengai fungerar eller för att aktivera ert erbjudande!