Personliga egenskaper:

Allt rekryterare behöver veta

Här kan du lära dig hur man kan utvärderar soft-skills under intervjun och hur AI kan hjälpa rekryterare med en objektiv bedömning.

Introduktion

”Hire for attitude – train for skills” är ett mantra som många internationella företag länge har levt efter. Men vad ska egentligen väga tyngst i en rekryteringsprocess – vad som står i cv:t eller hur kandidaten är som person? Inom kompetensbaserad rekrytering är tidigare erfarenheter mindre relevant och fokus ligger istället på att matcha kandidaters egenskaper, beteenden och erfarenheter mot en tydlig kravprofil. Att snabbt kunna lösa problem och hitta nya vägar framåt premieras ofta högt, därför är det inte längre utbildning och tidigare erfarenheter som avgör vem som får jobbet.

 

Vad är en personlig egenskap?

En personlig egenskap är något man är bra på och olika personer är därmed bra på olika saker. Personliga egenskaper behöver inte vara något som man föds med, utan något man utvecklar och aktivt väljer att jobba på. Genom att identifiera en kandidats personliga egenskaper kan rekryterare förstå potentialen direkt. 

Hur utvärderar man personliga egenskaper?

Fokusera på de beteenden och egenskaper som är viktiga för att lyckas i rollen och använd metoder som mäter dessa på bästa sätt, exempelvis personlighetstest, kompetensbaserad intervju och en tydlig kravprofil. 

Använd objektiva personlighets tester 

Ett sätt att hantera flödet av sökande är att snabbt sålla ut de som inte når upp till skall-kraven för att sedan gå direkt vidare till testen för att undersöka kandidaternas grundläggande potential. Vill du vara en fördomsfri rekryterare bör du använda dig av tester så tidigt i processen som möjligt, då ger du alla kandidater samma förutsättningar och behöver inte lägga överflödig tid på att sålla bland cv:n eller att läsa personliga brev. Om rollen kräver att personen ska föreläsa eller hålla i utbildningar regelbundet underlättar det om han eller hon är bekväm med att prata, synas och stå i centrum. Med hjälp av test kan vi undersöka sannolikheten för att personen kommer att uppvisa de beteenden som vi letar efter och därmed bli betydligt bättre på att hitta rätt person till rätt jobb.

Kompetensbaserad intervju 

Under intervjutillfället efterfrågas ofta vilka personliga egenskaper kandidaten har. Många jobbsökande lyfter då de karaktärsdrag som efterfrågades i själva jobbannonsen men har svårt att ge något tydligt exempel på hur egenskapen yttrar sig. Det kan tillexempel röra sig om ”- Jag kan ha många bollar i luften”, ”- Jag är prestigelös” eller ” – Jag är väldigt utåtriktad”. Det är upp till dig som rekryterare att tolka vad det innebär att kunna ha många bollar i luften (stresstålig). Om en kandidat säger att de är inte bryr sig om att man kanske ena stunden får städa av kontorets kök för att i nästa stund ta emot kunder på möten, kan det betyda att de är prestigelösa. Genom att tolka olika situationer där kandidatens egenskaper har yttrat sig får rekryterare en bättre förståelse för vem personen är och varför just den passar för tjänsten.

Ha en tydlig kravprofil 

Hur jobbannonsen är formulerad avgör också vilken typ av sökande du kommer att få. Med en annons grundad på en tydlig kravprofil och uttalade skall-krav är det mer sannolikt att de som söker tjänsten också kommer ha de egenskaper och den potential du letar efter.

Utvärdera kandidaters personliga egeneskaper
 

Skillnaden mellan kompetens och egenskaper

Kompetenser är personliga egenskaper och sådana egenskaper som kan utvecklas om du har rätt karaktär. Det kompletteras sedan med din personlighet och intelligens. Som begrepp syftar kompetens på varje individs förmåga att tillämpa sina kunskaper. Det kan finnas många som har samma färdigheter, men inte alla har samma kompetens att faktiskt utnyttja eller använda dessa färdigheter på ett effektivt sätt.

Så kompetens är ens förmåga att använda sig av sina kunskaper och färdigheter i praktiken. Begreppet kompetens är också bredare än skicklighet, och för att utveckla kompetenser behövs ofta många olika färdigheter eller kunskaper. Ledaregenskaper är en viktig kompetens i arbetslivet, och då kan färdigheter som att kunna delegera ansvar och hantera sociala konflikter vara viktiga för att utveckla kompetensen som ledare. 

Egenskaper som många arbetsgivare värdesätter

Enligt Arbetsförmedlingen finns det inga bra eller dåliga egenskaper, utan allt handlar om när, var och hur de ska användas. Men det finns vissa personliga egenskaper som många arbetsgivare letar efter. 

1. Kommunikativ

Det kanske inte är så förvånande att kommunikation toppar listan över egenskaper som arbetsgivare värdesätter. Speciellt i och med digitaliseringen behöver kandidater kunna använda mail, telefon, Skype eller andra verktyg som företaget använder i sin kommunikation. Dessutom så behöver kandidaten veta när de ska använda vilken kommunikationsväg. 

2. Ärlig

Arbetsgivare vill se ärlighet hos sin personal och då handlar det främst att kunna se på den egna organisationen på ett ärligt sätt. Om en kandidat vågar lyfta fram de brister de ser och vart det finns förbättringspotential, så blir de en värdefull tillgång för företaget. Rekryterare kan aldrig vara helt säkra på hur ärlig en kandidat är, men om de kommunicerar öppet så befäster det bilden av en insiktsfull och ärlig person. 

3. Lojal

Det har sedan länge varit känt att 80- och 90-talister byter jobb i större utsträckning än tidigare generationer. Det här har varit bra för arbetsmarknaden, som fått en ökad mångfald och öppnat upp möjligheter för fler personer. Men arbetsgivarna behöver också i viss utsträckning bli bättre hålla kvar sin personal. Särskilt på nyckelpositioner och sådana roller som kräver en längre upplärning. Därför letar många företag aktivt efter lojala personer.  

4. Pålitlig

Att vara pålitlig en egenskap som värderas högt av arbetsgivare idag. Det är viktigt för arbetsgivare att ha personal som både säger och gör samma sak och som är bra på att slutföra sina uppgifter. 

5. Lagspelare

Samarbete i arbetslivet handlar om att bidra till gruppens gemensamma framgång och att låta alla få komma till tals. Under intervjun kan rekryteraren försöka identifiera vem kandidaten är och vilken roll de vill ta på ett företag. Fråga specifika frågor och be om exempel om när de har varit delaktig i ett framgångsrikt team. 

6. Flexibel

En flexibel person har lätt att anpassa sig och lägga sin stolthet åt sidan och se till företagets bästa. I takt med att konkurrensen hårdnar mellan företag så behöver anställda snabbt kunna anpassa sig efter rådande situationer. Därför är just flexibilitet något som de flesta arbetsgivare tittar lite extra efter. 

7. Insiktsfull

Förmågan att överblicka nya utmaningar och vara proaktiv och förutseende är någonting som arbetsgivare värderar högt. Att vara insiktsfull innebär att man både visar respekt och ödmjukhet inför nya utmaningar, men samtidigt kan ta sig an dom med stor energi och positivitet. Det betyder också att man känner till sina och organisationens begränsningar. 

8. Lättlärd

Företag idag har digitaliserats och när man börjar ett nytt jobb, oavsett vart, så kommer det krävas en upplärning av nya system, rutiner och processer. Hur snabbt en kandidat kan ta till dig dessa kunskaper är avgörande för hur snabbt de kommer igång med sitt nya jobb. Arbetsgivare vill ha lättlärda personer i sin organisation, inte bara för att de ska komma igång snabbt med sitt nya jobb, utan även för att ett modernt arbete idag kräver ständig utbildning och vidareutveckling av arbetskraften. Då vill man ha personer som snabbt kan ta till sig nya fakta och kunskaper. 

9. Självsäker

Under intervjun bör rekryterare titta lite extra för att avgöra om kandidaten är självsäker eller inte. Beroende på vilken roll som söks så är den här egenskapen olika viktigt. Roller som säljare, chefer och jurister kräver alla en hög grad av självsäkerhet. 

10. Arbetsmoral

Sättet vi arbetar på utvecklas snabbt just nu i vårt samhälle och allt fler arbetsplatser är flexibla med båda arbetstider och arbetsplats. Vi jobbar hemifrån ibland och ibland är vi på kontoret. Det här ställer högre krav på varje individ, där arbetsgivaren måste kunna lita på att personen verkligen jobbar som den ska. Arbetsmoral har därför hamnat på listan över egenskaper som är viktiga för arbetsgivare. 

11. Beslutsamhet

Beslut behöver fattas på alla positioner. Besluten kan ofta vara små och till synes betydelselösa. Men att ha förmågan att självständigt kunna avgöra vilka beslut som kan fattas enskilt och vilka som bör beslutas av närmsta chef är viktigt. Dessutom är det oerhört viktigt att faktiskt våga fatta beslut på egen hand. 

12. Problemlösare

En stor mängd studier visar till exempel att en persons logiska problemlösningsförmåga kan förutsäga hur snabbt han eller hon kommer att lära sig nya arbetsuppgifter och hantera komplex information. Det är därför ingen överraskning att problemlösningsförmågan också är avgörande för om en jobbsökande har förutsättningarna att lyckas i en specifik roll – även om han eller hon saknar tidigare erfarenhet.

13. Positivitet

Det här är kanske det mest uttjatade adjektivet som finns när det gäller personliga brev och CV:n. Det gör dock inte egenskapen mindre viktig. Som rekryterare kan det vara svårt att utvärdera hur positiv en kandidat är, men att har personal som har en positiv energi när de går till jobbet kan skapa samhörighet och glädje på arbetsplatsen. Vilket är viktigt för motivation och lojaliteten. 

14. Ambitiös

En ambitiös medarbetare är målinriktad, framåtsträvande och allt som oftast de personer som vill göra det där ”lilla extra” för att nå bästa resultat. Företag söker alltid medarbetare som kan utveckla ambitiösa affärsenheter och projekt, och inte begränsas till arbetstagare som utför mekaniska uppgifter. En ambitiös person drivs av utmaningar och trivs med att ha höga förväntningar på sig själva. De är så de får utlopp för sina ambitioner och sin strävan att utvecklas i karriären. Denna egenskap kan göra otrolig skillnad på ett företag och är därmed viktig för en rekryterare att identifiera under intervjun. 

Prova och gör en demointervju!

Testa en intervju

Hur har AI avataren Tengai revolutionerat intervjun?

Tengai är en helautomatisk AI och interaktiv två-vägs intervju som är utvecklad för att skapa en fördomsfri bedömningsgrund. Så att kandidater kan bli utvärderade på ett fördomsfritt sätt utan att deras ålder, kön, hudfärg, utseende eller härkomst blir inräknade i bedömningen. Formen kallas för conversational AI och den datadrivna screening intervjun gör det möjligt att utvärdera kandidaters personliga egenskaper på ett objektivt sätt. Under intervjun ställer Tengai frågor om hur kandidaten är som person och hur de agerar i olika arbetsrelaterade situationer. Allt för att rekryteraren ska få lära känna sina kandidater lite bättre och förstå hur de resonerar och agerar i förhållande till den rollen de har sökt.

Tengai ersätter inte den personliga intervjun, men kan genomföra fler screening intervjuer vilket gör det möjligt att inkludera alla jobbsökare. Dessutom minskas mänsklig bias i första urvalet, genom att hantera alla kandidater lika och fokusera på relevant och objektiv beteendevetenskaplig data.

"Screening intervjun ska vara givande, effektiv och rolig för kandidater"

- Sinisa Strbac, Chief Product Officer på Tengai.

Hur bedömer Tengai personliga egenskaper kopplade till arbetsprestation?

Under varje intervju frågar Tengai samma frågor, i samma ordning, till varje kandidat. Ett konsekvent tillvägagångssätt som inte bara möjliggör en objektiv bedömning av kandidatens personliga egenskaper. Tengai är också helt interaktiv och kan ge direkt feedback under intervjun. Detta innefattar att be kandidaten utveckla ett svar eller ge mer konkreta exempel. Allt för att skapa en så bra användarupplevelse som möjligt. Tengai's frågor kretsar kring hur kandidaten:

  1. Tänker, rationaliserar och känner
  2. Samarbetar med andra
  3. Beter sig på jobbet, i jobbrelaterade situationer

En ny forskningsstudie påvisar att Tengai kan mäta personliga egenskaper som är relevanta för arbetslivet. Enligt Anders Sjöberg, på Psychometrics Sweden, innebär resultatet av studien ett viktigt steg framåt:

– Valideringsstudien bekräftar att Tengai kan ställa frågor som är relevanta för arbetsprestation och kan tolka svaren helt på egen hand, utan att människor är inblandade. Detta ger stöd för validiteten i Tengai och betyder att Tengai kan användas för att uppnå mer fördomsfria intervjuprocesser. Detta är ett första steg mot att kunna byta ut den traditionella intervjun mot en fördomsfri intervju med Tengai.

Det är första gången någonsin som en forskningsstudie genomförts på en robot för att mäta korrelationen mellan kandidatens svar och personliga egenskaper, som tidigare forskning kopplat till en god arbetsprestation. Det unika i studien är också att dialog i detta sammanhang inte tidigare validerats.

 

Skapar AI en bättre kandidatupplevelse?

Vi har lagt stor vikt på att skapa en interaktiv, engagerande och förtroendeingivande kandidatupplevelse. Där jobbsökaren sitter i förarsätet och själv kan välja intervjutid – snabbt och smidigt. Det finns många olika rekryteringsverktyg som kan bidra med data, men det är en stor skillnaden mellan hur interaktiv till exempel en AI robot är i jämförelse med en chatbot. Tengai förstår om en kandidat behöver mer tid eller vill höra frågan igen och kommer vänta tills personen funderat klart eller repetera frågan igen. Kandidater kan be om mer tid under intervjun, så de kan svara när de känner dig redo, genom att säga: “Kan jag få lite betänketid” eller “Jag behöver tid att tänka”, precis som de hade gjort under en vanlig intervju.

 

Läs mer