Nacka kommun arbetar aktivt med att utvärdera och skapa smartare rekryteringsprocesser. Nackas långsiktiga mål är att bli en av Sveriges bästa arbetsgivare och då behöver de ha de bästa talangerna. Idag upplever rekryterare i Nacka kommun att en utmaning är att attrahera och engagera kandidater i vissa rekryteringar, vilket är en otroligt viktig del för att locka till sig de bästa talangerna. Genom att använda sig av olika digitala lösningar, utmanar Nacka kommun traditionella rekryteringsprocesser och visar hur AI ökar träffsäkerheten när det kommer till rekrytering. Hittills har responsen varit positiv och Tengai har bidragit till en mer fördomsfri och träffsäker rekryteringsprocess för t.ex. Ledarskapsakademin och chefsroller inom kommunen.

“Med Tengai kan vi i Nacka kommun bli bättre med att välja rätt kandidater fördomsfritt samtidigt som vi kan säkerställa att kandidater håller den nivå och klass man vill. Jag har kunnat klippa bort ett steg av rekryteringsprocessen och samtidigt bli mer träffsäker när det kommer till kandidatupplevelsen.”

Linus Holmgren, Employer brandingchef, Nacka kommun, HR-Staben

Kandidat feedback: Naturligt och personligt

Kandidater har tyckt att det har varit väldigt roligt och intressant att ha en digital intervju med Tengai säger Linus Holmgren som är Employer brandingchef på HR-staben i Nacka kommun, 

- Kandidater upplever att intervjun med Tengai kändes naturlig och personlig och att det var inte som att sitta framför en docka utan det kändes som att det var någon som man verkligen integrerade med. Vilket är väldigt, väldigt positivt.

 • Jag gillade att Tengai inte hade förutfattade åsikter om ålder och kön

  Anonym kandidat

 • Det var jätteskönt att ha en intervju fri från stress

  Anonym kandidat

 • Väldigt smidigt och jag kände mig bekväm

  Anonym kandidat

 • Det var faktiskt en riktigt rolig och annorlunda upplevelse

  Anonym kandidat

Träffsäker rekrytering

Trots att Nacka kommun har haft det lättare än många andra kommuner att rekrytera inom många olika områden tidigare, har det nu börjat bli svårare att rekrytera inom vissa yrkesområden. Därför har de börjat jobba mer med kompetensen på ett annat sätt berättar Linus Holmgren,

- För att kunna bli en av Sveriges bästa arbetsgivare så måste vi börja med att attrahera de bästa talangerna och få dem att fortsätta söka jobb i Nacka trots att de inte fick jobbet. Vi jobbar med att utbilda våra rekryterare hur kan de bli mera träffsäkra när det kommer till rekrytering. Kandidatupplevelsen är en av de förändringar som jag har dragit igång och som jag prioriterar högt just utifrån att uppnå de målen vi har på sikt.

Automatiserad screeningprocess

Nacka kommun använder Tengai för att identifiera de kandidater som passar bäst för rollen. Genom att använda en validerad metod bevisad för att korrekt bedöma kandidater, kan de göra ett datadrivet, första kandidat urval. Processen är följande:

 1. Kandidater skickar en anonym ansökan.
 2. Kandidater genomför automatiskt en interaktiv digital intervju med Tengai på en tid som passar dem.
 3. Rekryterare på Nacka kommun får en datadriven kandidat bedömning.
 4. Rekryterande ledare genomför personliga intervjuer med slutkandidater för att säkerställa motivation och drivkraft.

 

Redo att komma igång?

Boka en genomgångsdemo idag.

Related stories