Robotrekrytering:

Allt rekryterare behöver veta   

Här kan du lära dig hur robotar, AI och automatisering bidrar med effektivitet och kostnadsbesparing.

Introduktion

För att kunna hantera större volymer av kandidater på ett objektivt sätt är det smidigt att använda sig av automatiserad, robotrekrytering. Vilket möjliggör mindre administration, förkortar time-to-hire och ger både tids- och kostnadseffektiva fördelar  i rekryteringsarbetet. Vid volymrekrytering med många kandidater blir det tex väldigt tidskrävande gallra bland CV:n och ansökningar för att finna de bästa lämpade kandidaterna.

Vad är robotrekrytering? 

Robotic Process Automation (RPA) kan liknas med digital arbetskraft som tar hand om manuella, administrativa och regelstyrda uppgifter. Roboten fungerar som en egen användare i de befintliga systemen, använder samma applikationer och program som de mänskliga medarbetarna. RPA kräver dock att en människa har kodat ett script i ett system medan AI kan lära sig själv och hantera språk och ostrukturerade data genom tränade modeller. Fördelarna med att automatisera vissa processer i rekryteringen med hjälp av RPA är bättre kostnadseffektivitet, minskad risk för fel till följd av den mänskliga faktorn och till och med ett starkare arbetsgivarvarumärke.

 

AI för rekrytering 

Användningen av artificiell intelligens (AI) i anställningsprocessen har ökat under de senaste åren genom automatiserade bedömningar, digitala intervjuer, robotintervjuer och dataanalyser för att analysera meritförteckningar och screena kandidater. AI rekrytering är tillämpningen av artificiell intelligens på talangförvärvsprocessen, där den artificiella intelligensen kan lära sig att nominera din idealiska kandidat, samt automatisera manuella uppgifter i rekryteringsprocessen.

Robotrekrytering

Fördelar med robotrekrytering

De mest uppenbara fördelarna med AI rekrytering, robotrekrytering och automatiserad rekrytering är effektivitet och kostnadsbesparing, men det finns även fördelar som bidrar till objektivitet i processen, där alla kandidater får samma hantering och mottagaren inte på samma sätt påverkas av mänskliga fördomar så som utseende, ålder, kön eller ras för att finna den absolut bästa kandidaten.

1. Ökad kvalitet 

När du använder en intervjurobot kan du automatisera delar av intervjuprocessen, intervjua fler kandidater fördomsfritt och få ett mer kvalitativt första urval.  

2. Effektivt 

Du kan effektivisera rekryteringsarbetet genom att låta en AI-robot göra de initiala delarna av processen genom att automatiskt sålla fram de kandidater som har den kompetens, de kvalifikationer och den erfarenhet som du anser nödvändig.

3. Sänkt rekryteringskostnad 

En robotintervju kan inte ersätta inte den personliga intervjun, men en AI-robot kan genomföra fler intervjuer och bidra till att det första urvalet blir mer effektivt. Med bättre matchade kandidater från start genomför chefer färre personliga intervjuer. Vilket leder till sänkt rekryteringskostnad. 

4. Faktabaserade beslutsunderlag 

När en rekryteringsrobot genomför strukturerade blindintervjuer så blir alla kandidater alltid frågade samma frågor, på samma sätt. Slutresultatet blir ett objektivt och faktabaserat beslutsunderlag av jobbintervjun som kan användas under olika delar av en rekrytering

5. Fördomsfritt 

Syftet med utvecklingen av intervjurobotar är att ta intervjumetodik till nästa nivå genom att skapa en än mer fördomsfri intervjuupplevelse. Då de tidiga intervjuer som en intervjurobot genomför kan ske helt objektivt. Fördomsfria robotintervjuer helt enkelt.

Prova och gör en demointervju!

Testa en intervju

Rekryteringsroboten Tengai skapar en unik kandidatupplevelse

Med rekryteringsroboten Tengai, kan du snabbt skapa en mer fördomsfri rekryteringsprocess och en bättre kandidatupplevelse. Mjukvaran kan dessutom bidra till att sänka rekryteringskostnaderna och effektivisera det första urvalet av kandidater. Detta eftersom Tengai kan genomföra fler intervjuer på kort tid.

Med Tengai blir det helt enkelt lättare att rekrytera rätt personal. Tengai ersätter inte den personliga intervjun, men kan genomföra fler screening intervjuer vilket gör det möjligt att inkludera alla jobbsökare. Rekryteringsprocessen snabbas också upp då chefer träffar mer kvalificerade sökande på djupintervju. Dessutom minskas mänsklig bias i första urvalet, genom att hantera alla kandidater lika och fokusera på relevant och objektiv beteendevetenskaplig data.

Interaktivt och kul för jobbsökare

Vi har lagt stor vikt på att skapa en interaktiv, engagerande och förtroendeingivande kandidatupplevelse. Där jobbsökaren sitter i förarsätet och själv kan välja intervjutid – snabbt och smidigt. Det finns många olika rekryteringsverktyg som kan bidra med data, men det är en stor skillnaden mellan hur interaktiv till exempel en AI robot är i jämförelse med en chatbot. Tengai förstår om en kandidat behöver mer tid eller vill höra frågan igen och kommer vänta tills personen funderat klart eller repetera frågan igen. Kandidater kan be om mer tid under intervjun, så de kan svara när de känner dig redo, genom att säga: “Kan jag få lite betänketid” eller “Jag behöver tid att tänka”, precis som de hade gjort under en vanlig intervju.

Att bli intervjuad av Tengai är också en möjlighet för kandidater att addera information till sin ansökan och visa mer av sin personlighet. Tengai har utvecklat interaktiv dialog för att vara rättvis, samtidigt som den är spännande, för att säkerställa att varje sökande får en bättre kandidatupplevelse. Resultatet? Kandidater som har pratat med Tengai uppger att det fick dem att engagera sig mer, både emotionellt och socialt.

"Screening intervjun ska vara givande, rolig och effektiv för kandidater"

 

- Sinisa Strbac, Chief Product Officer på Tengai

Hur går en robotintervju med Tengai till? 

Under en robotintervju med Tengai får kandidaterna 20 frågor som är indelade i olika påståenden om deras personlighet och frågor om deras tidigare beteenden. Frågorna kretsar kring hur kandidaten:

  1. Tänker, rationaliserar och känner
  2. Samarbetar med andra
  3. Beter sig på jobbet, i jobbrelaterade situationer

Under varje intervju frågar Tengai samma frågor, i samma ordning, till varje kandidat. Ett konsekvent tillvägagångssätt som inte bara möjliggör en objektiv bedömning av kandidatens kompetens. Tengai är också helt interaktiv och kan ge direkt feedback under intervjun. Detta innefattar att be kandidaten utveckla ett svar eller ge mer konkreta exempel. Allt för att skapa en så bra användarupplevelse som möjligt.

 

Vad händer efter en robotintervju?

Efter robotintervjun får kandidaten en muntlig och personlig återkoppling. Tengai beskriver kandidatens personlighet utifrån en serie påståenden, samt informerar om att slutbedömningen kommer utföras av en ansvarig rekryterare. Kandidaten får även den samlade feedbacken skickad till sin mejl, så att hen kan ta del av informationen i efterhand.

Tengais återkoppling i realtid förbättrar användarupplevelsen, eftersom kandidaten direkt får respons på hur hen presterat under intervjun.

 

AI rekrytering har ett brett användningsområde

Tengai kan användas för att genomföra digitala intervjuer inom ett brett spektrum av branscher. Redan idag har en mängd olika organisationer rekryterat med Tengai. Några användningsområden:

  • Offentlig sektor och branscher med krav på compliance
  • Volymrekrytering till service- och detaljhandel
  • Ledare-, internship och traineeprogram
  • Specialisttjänster med många sökande