Lägg tid där det är viktigt

Logga in på plattformen och var redo på nolltid. I Tengai Recruiting Hub kan du enkelt ställa in dina uppdrag, lägga till klassiska screeningfrågor anpassade till olika roller och ställa in parametrar. Genom att välja vilka personlighetsdrag du anser vara viktiga för rollen får du mer specifik intervjuanalys.

Bjud in alla dina kandidater till en screeningkonversation

Få varje kandidat att känna sig speciell! Tengai-avatarens screeningkonversation tar cirka 20 minuter att slutföra och kandidaterna har omedelbar tillgång till sina resultat. Intervjuramverket är validerat av psykometri experter och bevisat att objektivt mäta framtida arbetsprestation. Tengai tar hand om alla kandidater och skickar personlig feedback till varje sökande för att säkerställa en engagerande kandidatupplevelse.

Rekryteringsverktyg AI

Fatta ett datadrivet beslut

När den första intervjun är klar får du tillgång till en shortlist där du enkelt kan jämföra kandidaternas personlighetsanpassning. Den strukturerade datan gör det enkelt att identifiera de rätta kandidaterna att intervjua. Gräv djupare i dina kandidaters potential och hur varje sökande matchar dina valda parametrar. Lyssna på kandidaternas ljudsvar, i spellistformat, och lär dig hur de har hanterat specifika situationer.

image (22)
FINNS PÅ SVENSKA OCH ENGELSKA

Att attrahera och behålla de bästa kandidaterna har blivit mycket lättare

Med Tengai vid din sida kan du selektera kandidater baserat på kompetenser och eliminera fördomar från screeningprocessen. Designad för att förstärka och förbättra mänsklig prestation.

Kandidatcentrerat

Skapa en digital screening process som är rolig, transparent och håller kandidaternas integritet i åtanke.

 

Ta objektiva beslut

Selektera kandidater baserat på deras kompetenser, och eliminera mänskliga fördomar från rekryteringsprocessen.

 

Spara tid

Eliminera schemaläggning, slipp telefonintervjun och identifiera bättre matchade kandidater snabbare.

How it works for recruiters

Lär känna Tengai på 1 minut

Utvecklad av rekryterare, för rekryterare

När AI används på rätt sätt kan det komplettera oss i vårt vardagliga arbete. Men det kan aldrig ersätta människor. Vår AI visar både komplexa och autonoma beteenden, vilket innebär att Tengai självständigt kan screena arbetssökande utan mänsklig inblandning. Vår AI är inställd på att samla information om personlighet och kompetenser så rekryterare kan lägga mer tid på att hitta information om kandidaternas erfarenheter och drivkraft.

Screeningkonversationen ramverket kombinerar flera tillvägagångssätt och har utvecklats av ett team av olika HR-proffs med över 20 års erfarenhet av kompetensbaserad-rekrytering. Så när du får shortlist med kandidatrekommendationer kan du känna dig säker på att den har korrekt poängsättning.

Mockup-new-interview-wide

The Tengai avatar

How the avatar can communicate, and understand the candidates during the interview.

image (5)

The scoring

The science behind Tengai's candidate assessment and recommendations.

Help desk

How to set up an assignment in Tengai Recruiting Hub
It is easy to set up an assignment in Tengai Recruiting Hub, but if you need help, you can follow the steps here to get started.
How to set up custom evaluation parameters in Tengai Recruiting Hub

When you customize Tengai, the interview results will be weighted in favor of your custom settings for evaluation. You can go back and change the settings in your assignment at any point during your process and the results will be re-calculated.

Here is a step-by-step guide to set up your custom evaluation parameters.

How to add candidates in Tengai Recruiting Hub

Once you have created your first assignment, you can start adding candidates. If you need help adding candidates you can follow these steps

How to evaluate results in Tengai Recruiting Hub

When the first candidate has finished their interviews in the Tengai Talent Hub application, it's time for you to evaluate the results and progress to the next step of the process. You can read more about how to assess results here.

How Tengai works with your ATS

Tengai is seamlessly integrated with a number of different Applicant Tracking Systems. You can watch a short video on how to set up your integration here.

Förenkla din rekryteringsprocess med Tengai

Slipp tidskrävande screening och låt Tengai effektivisera ditt urval med imponerande precision.